EkumenickýŽalmy41,2

Žalmy 41:2

Blaho­slavený, kto mys­lí na bedára. Hos­podin ho za­chráni v deň nešťas­tia.


Verš v kontexte

1 Zboj­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Blaho­slavený, kto mys­lí na bedára. Hos­podin ho za­chráni v deň nešťas­tia.
3 Hos­podin ho ochráni a za­chová ho nažive, bude blaho­slavený na zemi. Ne­vydá ho pažravos­ti ne­priateľov.

späť na Žalmy, 41

Príbuzné preklady Roháček

2 Blaho­slavený človek, ktorý sa roz­um­ne chová oproti chudob­nému. V zlý deň ho vy­slobodí Hos­podin.

Evanjelický

2 Blaho­slavený, kto si všíma slabého! V deň nešťas­tia ho oslobodí Hos­podin.

Ekumenický

2 Blaho­slavený, kto mys­lí na bedára. Hos­podin ho za­chráni v deň nešťas­tia.

Bible21

2 Blaze to­mu, kdo mys­lí na ubohé, ve zlý den mu Hos­po­din po­může!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček