EkumenickýŽalmy56,1

Žalmy 56:1

Zbor­maj­strovi, na nápev: Za­mĺk­nutá holubica diaľav. Pamät­ný zápis Dávida, keď ho Filištín­ci chytili v Gáte.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi, na nápev: Za­mĺk­nutá holubica diaľav. Pamät­ný zápis Dávida, keď ho Filištín­ci chytili v Gáte.
2 Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek, deň čo deň ma na­páda a utláča.
3 Den­ne sliedia za mnou ne­priatelia, mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne.

späť na Žalmy, 56

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ne­má holubica ďalekých krajov. Zlatý žalm Dávidov, keď ho boli jali Filištíni v Gáte.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Za­mĺk­nutá holubica diaľav. Pamät­ný žalm Dávidov, keď ho Filištín­ci chytili v Gate.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi, na nápev: Za­mĺk­nutá holubica diaľav. Pamät­ný zápis Dávida, keď ho Filištín­ci chytili v Gáte.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „­Ti­ché ho­lu­bice v dálavách“. Zlatý zpěv Davi­dův, když ho Fi­lištíni za­ja­li v Ga­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček