EkumenickýŽalmy56,9

Žalmy 56:9

O mojej biede máš záz­nam, do svojej nádoby daj moje sl­zy. Či v tvojej knihe nie je o nich záz­nam?


Verš v kontexte

8 Pre ne­právosť im nedaj unik­núť! Vrh­ni ich, Bože, do hnevu národov!
9 O mojej biede máš záz­nam, do svojej nádoby daj moje sl­zy. Či v tvojej knihe nie je o nich záz­nam?
10 Raz moji ne­priatelia ustúpia, v deň, keď za­volám o pomoc. Tak po­znám, že Boh je pri mne.

späť na Žalmy, 56

Príbuzné preklady Roháček

9 Ty si počítal, koľko ráz som sa musel po­tulovať na úteku. Sober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie zapísané v tvojej knihe?

Evanjelický

9 Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby; či záz­namu v Tvojej knihe o nich niet?

Ekumenický

9 O mojej biede máš záz­nam, do svojej nádoby daj moje sl­zy. Či v tvojej knihe nie je o nich záz­nam?

Bible21

9 Ty ve­deš v pa­trnosti každý můj útěk, mé slzy schovej do své lah­vice – ­ty sám víš nej­lépe, ko­lik jich je!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček