EkumenickýŽalmy56,14

Žalmy 56:14

lebo si ma vy­tr­hol zo smr­ti, ba aj moje nohy si za­chránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svet­le živých.


Verš v kontexte

12 v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek?
13 Na mne je, Bože, spl­niť, čo som ti sľúbil, prinášam ti obety vďaky,
14 lebo si ma vy­tr­hol zo smr­ti, ba aj moje nohy si za­chránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svet­le živých.

späť na Žalmy, 56

Príbuzné preklady Roháček

14 lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti. A či si nezachránil mojich nôh od po­kles­nutia na­to, aby som chodil pred Bohom vo svet­le života?!

Evanjelický

14 Lebo si moju dušu vy­tr­hol zo smr­ti, áno, i moje nohy od úrazu, aby som chodil pred Bohom vo svet­le živých.

Ekumenický

14 lebo si ma vy­tr­hol zo smr­ti, ba aj moje nohy si za­chránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svet­le živých.

Bible21

14 Vž­dyť jsi mě za­chránil od smrti, mé nohy od zvrtnutí, abych směl před Bo­hem stále cho­ditve svět­le, mezi živý­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček