EkumenickýŽalmy28,3

Žalmy 28:3

Nezaraď ma medzi bez­božníkov a páchateľov bez­právia. S blížnymi sa vľúd­ne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.


Verš v kontexte

2 Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.
3 Nezaraď ma medzi bez­božníkov a páchateľov bez­právia. S blížnymi sa vľúd­ne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.
4 Nalož s nimi podľa ich skut­kov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, od­plať im podľa ich zá­sluh.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 Nezach­váť ma a neodvleč s bez­božnými a s tými, ktorí robia ne­právosť, ktorí hovoria o pokoji so svojimi blížnymi, kým je v ich srd­ci zlo.

Evanjelický

3 Ne­str­huj ma s bez­božnými a s páchateľmi ne­právos­ti, ktorí vľúd­ne hovoria s blížnymi, lež nešľachet­nosť majú v srd­ci.

Ekumenický

3 Nezaraď ma medzi bez­božníkov a páchateľov bez­právia. S blížnymi sa vľúd­ne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.

Bible21

3 Ne­za­hrnuj mě mezi da­re­bákya mezi pa­cha­te­le zla, mezi ty, kdo s bližní­mi mluví o pokoji, v srd­cích však mají zášť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček