EkumenickýŽalmy28,8

Žalmy 28:8

Hos­podin je sila svoj­ho ľudu a pev­né útočis­ko jeho po­mazaného.


Verš v kontexte

7 Hos­podin je moja sila a môj štít. Moje srd­ce mu dôveruje. Do­stalo sa mi po­moci a srd­ce mi za­plesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.
8 Hos­podin je sila svoj­ho ľudu a pev­né útočis­ko jeho po­mazaného.
9 Spas ľud svoj! Požeh­naj svoje dedičs­tvo! Buď mu pas­tierom naveky!

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podin im je silou, a pev­nosťou hoj­ného spasenia svoj­mu po­mazanému je on.

Evanjelický

8 Hos­podin je silou svoj­mu ľudu a zá­chran­nou pev­nosťou pre svoj­ho po­mazaného.

Ekumenický

8 Hos­podin je sila svoj­ho ľudu a pev­né útočis­ko jeho po­mazaného.

Bible21

8 Své­mu lidu je Hos­po­din silou, svému po­mazané­mu je jistou záchranou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček