EkumenickýŽalmy28,5

Žalmy 28:5

Oni pred­sa nechápu skut­ky Hos­podina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a ne­ob­noví.


Verš v kontexte

4 Nalož s nimi podľa ich skut­kov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, od­plať im podľa ich zá­sluh.
5 Oni pred­sa nechápu skut­ky Hos­podina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a ne­ob­noví.
6 Nech je zvelebený Hos­podin, lebo vy­počul moje úpen­livé volanie o pomoc.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo im nezáleží na tom, aby roz­umeli skut­kom Hos­podinovým a dielu jeho rúk. Roz­borí ich a ne­vybuduje.

Evanjelický

5 Lebo nechápu skut­ky Hos­podinove, ani diela Jeho rúk. Zborí a ne­vy­staví ich.

Ekumenický

5 Oni pred­sa nechápu skut­ky Hos­podina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a ne­ob­noví.

Bible21

5 Pro­tože ne­dbají na Hos­po­di­novy či­ny – ­na to, co vy­ko­nal svý­ma ruka­ma – pro­to je roz­boří a nikdy vícene­bu­de je už bu­dovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček