EkumenickýŽalmy28,1

Žalmy 28:1

Dávidov. Hos­podin, volám k tebe! Skala moja, ne­mlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zo­stupujú do hrobu.


Verš v kontexte

1 Dávidov. Hos­podin, volám k tebe! Skala moja, ne­mlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zo­stupujú do hrobu.
2 Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.
3 Nezaraď ma medzi bez­božníkov a páchateľov bez­právia. S blížnymi sa vľúd­ne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov. Na teba, Hos­podine, volám moja skalo! Ne­mlč, od­vrátený odo mňa, aby sa ne­stalo, že by si sa mi ne­oz­val, a ja by som bol podob­ný tým, ktorí so­stupujú do jamy.

Evanjelický

1 Dávidov. K Tebe volám, Hos­podine, moja skala, ne­odm­lčuj sa mi, aby som pre Tvoje mlčanie nebol podob­ný tým, čo zo­stupujú do hrobu.

Ekumenický

1 Dávidov. Hos­podin, volám k tebe! Skala moja, ne­mlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zo­stupujú do hrobu.

Bible21

1 Žalm Davidův. K to­bě, Hos­po­di­ne, volám, skálo má, pře­ruš své mlčení! Jestliže ne­od­po­víš mi, podobný budu mrt­vo­lám!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček