EkumenickýŽalmy28,9

Žalmy 28:9

Spas ľud svoj! Požeh­naj svoje dedičs­tvo! Buď mu pas­tierom naveky!


Verš v kontexte

7 Hos­podin je moja sila a môj štít. Moje srd­ce mu dôveruje. Do­stalo sa mi po­moci a srd­ce mi za­plesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.
8 Hos­podin je sila svoj­ho ľudu a pev­né útočis­ko jeho po­mazaného.
9 Spas ľud svoj! Požeh­naj svoje dedičs­tvo! Buď mu pas­tierom naveky!

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 Spas, ó, Hospodine, svoj ľud a požeh­naj svoje dedičs­tvo, pas ich a nos ich až na veky!

Evanjelický

9 Spas ľud svoj a požeh­naj svoj­mu dedičs­tvu, buď mu pas­tierom a nos ho naveky.

Ekumenický

9 Spas ľud svoj! Požeh­naj svoje dedičs­tvo! Buď mu pas­tierom naveky!

Bible21

9 Za­chraň, Hos­po­di­ne, svůj lid, požehnej své­mu dědictví, buď je­jich pastýř a nes je navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček