EkumenickýŽalmy28,7

Žalmy 28:7

Hos­podin je moja sila a môj štít. Moje srd­ce mu dôveruje. Do­stalo sa mi po­moci a srd­ce mi za­plesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.


Verš v kontexte

6 Nech je zvelebený Hos­podin, lebo vy­počul moje úpen­livé volanie o pomoc.
7 Hos­podin je moja sila a môj štít. Moje srd­ce mu dôveruje. Do­stalo sa mi po­moci a srd­ce mi za­plesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.
8 Hos­podin je sila svoj­ho ľudu a pev­né útočis­ko jeho po­mazaného.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 Hos­podin je mojou silou a mojím štítom; na neho sa nadeje moje srd­ce, a p­reto mi bude spomožené, moje srd­ce bude plesať, a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Evanjelický

7 Hos­podin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srd­ce. Do­stalo sa mi po­moci a za­plesalo moje srd­ce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Ekumenický

7 Hos­podin je moja sila a môj štít. Moje srd­ce mu dôveruje. Do­stalo sa mi po­moci a srd­ce mi za­plesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.

Bible21

7 Hos­po­din je má sí­la a můj štít, na něj se v srd­ci spoléhám. Pomoc jsem do­stal, mé srd­ce jásá, svou písní chci mu dě­kovat!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček