EkumenickýŽalmy28,2

Žalmy 28:2

Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.


Verš v kontexte

1 Dávidov. Hos­podin, volám k tebe! Skala moja, ne­mlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zo­stupujú do hrobu.
2 Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.
3 Nezaraď ma medzi bez­božníkov a páchateľov bez­právia. S blížnymi sa vľúd­ne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď volám k tebe o po­moc, keď po­z­dvihujem svoje ruky k najs­vätejšej svätyni tvojej svätos­ti.

Evanjelický

2 Počuj hlas môj­ho úpenia, keď volám k Tebe o po­moc, keď dvíham ruky k veľs­vätyni Tvoj­ho chrámu!

Ekumenický

2 Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.

Bible21

2 Vy­s­lyš mé pros­by, když k to­bě volám, když ruce zvedám k tvé nej­světější sva­ty­ni!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček