EkumenickýŽalmy28,6

Žalmy 28:6

Nech je zvelebený Hos­podin, lebo vy­počul moje úpen­livé volanie o pomoc.


Verš v kontexte

5 Oni pred­sa nechápu skut­ky Hos­podina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a ne­ob­noví.
6 Nech je zvelebený Hos­podin, lebo vy­počul moje úpen­livé volanie o pomoc.
7 Hos­podin je moja sila a môj štít. Moje srd­ce mu dôveruje. Do­stalo sa mi po­moci a srd­ce mi za­plesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Požeh­naný Hos­podin, lebo vy­slyšal hlas mojich po­kor­ných prosieb!

Evanjelický

6 Požeh­naný je Hos­podin, lebo vy­slyšal hlas mojich úpení.

Ekumenický

6 Nech je zvelebený Hos­podin, lebo vy­počul moje úpen­livé volanie o pomoc.

Bible21

6 Požeh­nán buď Hospodin, že vy­s­lyšel mé pros­by!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček