EkumenickýŽalmy92,8

Žalmy 92:8

Aj keď bez­božníci ras­tú ako tráva a všet­ci zločin­ci pre­kvitajú, pred­sa sú určení na večnú záhubu.


Verš v kontexte

7 Nerozum­ný človek o tom nič ne­vie, ob­medzenec to nechápe.
8 Aj keď bez­božníci ras­tú ako tráva a všet­ci zločin­ci pre­kvitajú, pred­sa sú určení na večnú záhubu.
9 Ty však, Hos­podin, večne si vy­výšený.

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď aj rastú bez­božníci jako bylina, a kvit­nú všet­ci činitelia ne­právos­ti, je to nato, aby boli vy­hladení na večné veky.

Evanjelický

8 Keď bez­božníci rašia ako bylina a pre­kvitajú všet­ci páchatelia ne­právos­ti, to pre­to, aby boli naveky vy­hladení.

Ekumenický

8 Aj keď bez­božníci ras­tú ako tráva a všet­ci zločin­ci pre­kvitajú, pred­sa sú určení na večnú záhubu.

Bible21

8 že jako tráva rostou ničemnía všich­ni zločin­ci že vzkvétají, aby vy­hlazeni byli navž­dycky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček