EkumenickýŽalmy92,13

Žalmy 92:13

Spravod­livý pre­kvitá ako pal­ma, košatie ako libanon­ský céder.


Verš v kontexte

12 Moje oko po­zoruje od­por­cov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne.
13 Spravod­livý pre­kvitá ako pal­ma, košatie ako libanon­ský céder.
14 Tí, čo sú za­sadení v dome Hos­podina, budú pre­kvitať na ná­dvoriach nášho Boha.

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

13 Spraved­livý bude kvit­núť ako pal­ma, poras­tie do vy­soka jako ced­ra na Libanone.

Evanjelický

13 Spravod­livý bude pre­kvitať sťa pal­ma a vy­ras­tie ako libanon­ský céder.

Ekumenický

13 Spravod­livý pre­kvitá ako pal­ma, košatie ako libanon­ský céder.

Bible21

13 Sprave­dlivý ale jak pal­ma pokvete, jak cedr v Li­bano­nu po­ros­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček