EkumenickýŽalmy92,5

Žalmy 92:5

Po­tešil si ma, Hos­podin, svojimi skut­kami; plesám nad dielami tvojich rúk.


Verš v kontexte

4 hud­bou na desať­strun­nej lut­ne, na har­fe za zvuku citary.
5 Po­tešil si ma, Hos­podin, svojimi skut­kami; plesám nad dielami tvojich rúk.
6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hos­podin, aké ne­smier­ne hl­boké tvoje myšlien­ky!

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo si ma ob­veselil, Hos­podine, svojím dielom; plesať budem pre skut­ky tvojich rúk.

Evanjelický

5 Lebo si ma po­tešil, Hos­podine, svojimi čin­mi; nad skut­kami Tvojich rúk plesám.

Ekumenický

5 Po­tešil si ma, Hos­podin, svojimi skut­kami; plesám nad dielami tvojich rúk.

Bible21

5 Svý­mi skutky jsi mě, Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle ru­kou tvých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček