EkumenickýŽalmy92,11

Žalmy 92:11

Môj roh si vy­výšil ako roh byvola, po­mazal si ma čer­stvým olejom.


Verš v kontexte

10 Veď tvoji ne­priatelia, Hos­podin, veď tvoji ne­priatelia za­hynú. Všet­ci zločin­ci budú rozoh­naní.
11 Môj roh si vy­výšil ako roh byvola, po­mazal si ma čer­stvým olejom.
12 Moje oko po­zoruje od­por­cov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne.

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

11 A vy­z­dvih­neš môj roh ako roh jednorožca; budem poliaty čer­stvým olejom.

Evanjelický

11 Vy­výšiš roh môj ako byvolí a po­mažeš ma čer­stvým olejom.

Ekumenický

11 Môj roh si vy­výšil ako roh byvola, po­mazal si ma čer­stvým olejom.

Bible21

11 Můj roh však po­zvedneš jako roh buvolí, čerstvým ole­jem mě pokropíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček