EkumenickýŽalmy92,10

Žalmy 92:10

Veď tvoji ne­priatelia, Hos­podin, veď tvoji ne­priatelia za­hynú. Všet­ci zločin­ci budú rozoh­naní.


Verš v kontexte

9 Ty však, Hos­podin, večne si vy­výšený.
10 Veď tvoji ne­priatelia, Hos­podin, veď tvoji ne­priatelia za­hynú. Všet­ci zločin­ci budú rozoh­naní.
11 Môj roh si vy­výšil ako roh byvola, po­mazal si ma čer­stvým olejom.

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo hľa, tvoji ne­priatelia, Hos­podine, lebo hľa, tvoji ne­priatelia za­hynú. Roz­pŕch­nu sa všet­ci činitelia ne­právos­ti.

Evanjelický

10 Lebo, hľa, tvoji ne­priatelia, Hos­podine, lebo hľa, Tvoji ne­priatelia za­hynú a rozp­týlení budú všet­ci páchatelia ne­právos­ti.

Ekumenický

10 Veď tvoji ne­priatelia, Hos­podin, veď tvoji ne­priatelia za­hynú. Všet­ci zločin­ci budú rozoh­naní.

Bible21

10 Jis­těže, Hos­po­di­ne, ne­přá­te­lé tví, jistěže ne­přá­te­lé tví bu­dou zničeni: rozprášeni bu­dou všich­ni zločin­ci!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček