EkumenickýŽalmy92,4

Žalmy 92:4

hud­bou na desať­strun­nej lut­ne, na har­fe za zvuku citary.


Verš v kontexte

3 hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju ver­nosť v noci
4 hud­bou na desať­strun­nej lut­ne, na har­fe za zvuku citary.
5 Po­tešil si ma, Hos­podin, svojimi skut­kami; plesám nad dielami tvojich rúk.

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

4 pri nás­troji o desiatich strunách, pri har­fe, pri ľúbez­ných zvukoch hud­by na citaru.

Evanjelický

4 hud­bou na desať­strunovej lut­ne, na har­fe a hrou na citare.

Ekumenický

4 hud­bou na desať­strun­nej lut­ne, na har­fe za zvuku citary.

Bible21

4 při loutně s deseti strunami, za do­pro­vo­du ci­te­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček