EkumenickýŽalmy75,3

Žalmy 75:3

Ja určím čas, keď budem súdiť spravod­livo.


Verš v kontexte

2 Velebíme ťa, Bože, velebíme! Tvoje meno je blíz­ko, rozp­rávajú o tom tvoje divy.
3 Ja určím čas, keď budem súdiť spravod­livo.
4 Hoc sa zem so všet­kými obyvateľmi chveje, ja sám som upev­nil jej stĺpy. — Sela —

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo si povedal: Keď prij­de uložený čas, ja budem súdiť spraved­livo.

Evanjelický

3 Keď určím čas, spravod­livo budem súdiť.

Ekumenický

3 Ja určím čas, keď budem súdiť spravod­livo.

Bible21

3 Ty pravíš: „V čas, který určím sám, svůj sprave­dlivý soud vy­konám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček