EkumenickýŽalmy75,5

Žalmy 75:5

Chvas­túňom hovorím: Ne­vych­vaľuj­te sa! Bez­božníkom: Ned­víhaj­te rohy!


Verš v kontexte

4 Hoc sa zem so všet­kými obyvateľmi chveje, ja sám som upev­nil jej stĺpy. — Sela —
5 Chvas­túňom hovorím: Ne­vych­vaľuj­te sa! Bez­božníkom: Ned­víhaj­te rohy!
6 Ned­víhaj­te si rohy do­vysoka, nehovor­te s drzo vy­pätou šijou!

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

5 Hovorím bláz­nom: Neb­láz­nite! A bez­božníkom: Ne­po­z­dvihuj­te rohu!

Evanjelický

5 Hovorím chva­stavým: Nech­vas­taj­te sa! A bez­božníkom: Ned­víhaj­te roh!

Ekumenický

5 Chvas­túňom hovorím: Ne­vych­vaľuj­te sa! Bez­božníkom: Ned­víhaj­te rohy!

Bible21

5 Na­dutce va­ru­ji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Ne­po­zve­dej­te rohy své!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček