EkumenickýŽalmy75,8

Žalmy 75:8

Len Boh je sud­ca: jed­ného poníži, druhého po­výši.


Verš v kontexte

7 Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte ne­prichádza po­výšenie.
8 Len Boh je sud­ca: jed­ného poníži, druhého po­výši.
9 Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom; z neho nalieva a všet­ci bez­božníci zeme ho aj s kalom vy­pijú do dna.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Bôh, sud­ca, jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.

Evanjelický

8 ale Boh je sud­com: jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.

Ekumenický

8 Len Boh je sud­ca: jed­ného poníži, druhého po­výši.

Bible21

8 Je­dině Bůh pře­ce soud­cem je – jedno­ho po­vyšuje, druhého snižuje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček