EkumenickýŽalmy75,11

Žalmy 75:11

Po­stínam všet­ky rohy bez­božníkov a vy­výšia sa rohy spravod­livého.


Verš v kontexte

9 Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom; z neho nalieva a všet­ci bez­božníci zeme ho aj s kalom vy­pijú do dna.
10 Ja však budem plesať naveky, ospevovať budem Boha Jákobov­ho.
11 Po­stínam všet­ky rohy bez­božníkov a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­utínam všet­ky rohy bez­božníkov; vy­výšené budú rohy spraved­livého.

Evanjelický

11 Všet­ky rohy bez­božníkov ob­sekám a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

Ekumenický

11 Po­stínam všet­ky rohy bez­božníkov a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

Bible21

11 „Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý ať své rohy pozvedá!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček