EkumenickýŽalmy12,3

Žalmy 12:3

Klamú sa na­vzájom úlis­nými perami a neúp­rim­ným srd­com.


Verš v kontexte

2 Po­môž, Hos­podin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miz­nú ver­ní.
3 Klamú sa na­vzájom úlis­nými perami a neúp­rim­ným srd­com.
4 Nech Hos­podin zničí všet­ky úlis­né pery i chva­stavý jazyk tých,

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Már­nosť hovoria každý so svojím blížnym; majú lichotné rty; hovoria dvoj­itým srd­com.

Evanjelický

3 Klam­stvo hovorí jeden druhému úlis­nými perami, dvoj­itým srd­com vravia.

Ekumenický

3 Klamú sa na­vzájom úlis­nými perami a neúp­rim­ným srd­com.

Bible21

3 Každý jen druhé­mu pořád lže, úlisné rty mají, srd­ce falešné!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček