EkumenickýŽalmy12,9

Žalmy 12:9

hoci vôkol nás chodia bez­božníci a medzi ľuďmi sa vzmáha pod­losť.


Verš v kontexte

7 Hos­podinove slová sú rýdze ako strieb­ro tavené v hlinenej for­me, sedemk­rát prečis­tené.
8 Hos­podin, ty ich ochrániš, aj nás navždy za­chrániš pred tým­to po­kolením;
9 hoci vôkol nás chodia bez­božníci a medzi ľuďmi sa vzmáha pod­losť.

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Všade vôkol ob­chádzajú bez­božníci, hneď ako sa dvíha nešľachet­nosť synov človeka.

Evanjelický

9 i keď bez­božní chodia zôkol-vôkol, a keď u ľudí sa vzmáha pod­losť.

Ekumenický

9 hoci vôkol nás chodia bez­božníci a medzi ľuďmi sa vzmáha pod­losť.

Bible21

9 Niče­my se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lid­mi roz­máhá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček