EkumenickýŽalmy12,6

Žalmy 12:6

Pre ú­tlak bied­nych, pre vzdychy úbohých po­vs­tanem teraz — hovorí Hos­podin — za­chránim tých, ktorými po­hŕdajú.


Verš v kontexte

5 čo hovoria: V našom jazyku je sila, máme pred­sa ús­ta. Kto je naším pánom?
6 Pre ú­tlak bied­nych, pre vzdychy úbohých po­vs­tanem teraz — hovorí Hos­podin — za­chránim tých, ktorými po­hŕdajú.
7 Hos­podinove slová sú rýdze ako strieb­ro tavené v hlinenej for­me, sedemk­rát prečis­tené.

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 Pre útisk bied­nych, pre vzdychanie chudob­ných teraz povstanem, hovorí Hos­podin; za­chránim toho, na koho bez­božník pyšne fúka.

Evanjelický

6 Pre ú­tlak bied­nych, pre ston chudob­ných teraz po­vs­tanem, vraví Hos­podin, po­skyt­nem spásu tomu, kto po nej túži.

Ekumenický

6 Pre ú­tlak bied­nych, pre vzdychy úbohých po­vs­tanem teraz — hovorí Hos­podin — za­chránim tých, ktorými po­hŕdajú.

Bible21

6 Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků­již po­vstanu, praví Hospodin, na po­moc při­jdu to­mu, kdo je po­smíván!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček