EkumenickýŽalmy12,1

Žalmy 12:1

Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.
2 Po­môž, Hos­podin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miz­nú ver­ní.
3 Klamú sa na­vzájom úlis­nými perami a neúp­rim­ným srd­com.

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na osem­strunovom nás­troji. Žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, hlu­bokým hlasem. Žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček