EkumenickýŽalmy12,7

Žalmy 12:7

Hos­podinove slová sú rýdze ako strieb­ro tavené v hlinenej for­me, sedemk­rát prečis­tené.


Verš v kontexte

6 Pre ú­tlak bied­nych, pre vzdychy úbohých po­vs­tanem teraz — hovorí Hos­podin — za­chránim tých, ktorými po­hŕdajú.
7 Hos­podinove slová sú rýdze ako strieb­ro tavené v hlinenej for­me, sedemk­rát prečis­tené.
8 Hos­podin, ty ich ochrániš, aj nás navždy za­chrániš pred tým­to po­kolením;

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 Slová Hos­podinove čisté slová, sú jako striebro, pre­pálené v topičs­kom kot­le z hliny, prečis­tené sedem ráz.

Evanjelický

7 Hos­podinove slová sú čis­té, sú strieb­rom, taveným vo for­me na zemi, sedemk­rát prečis­teným;

Ekumenický

7 Hos­podinove slová sú rýdze ako strieb­ro tavené v hlinenej for­me, sedemk­rát prečis­tené.

Bible21

7 Výroky Hos­po­di­novy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro ta­vené, sedmkrát tříbené.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček