EkumenickýŽalmy12,2

Žalmy 12:2

Po­môž, Hos­podin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miz­nú ver­ní.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na osem­strunovom nás­troji. Dávidov žalm.
2 Po­môž, Hos­podin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miz­nú ver­ní.
3 Klamú sa na­vzájom úlis­nými perami a neúp­rim­ným srd­com.

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Za­chráň, ó, Hos­podine, lebo je koniec bohaboj­nému; vy­miz­li ver­ní zpomedzi synov človeka.

Evanjelický

2 Po­máhaj, Hos­podine, bo niet už zbožného; vy­miz­li ver­ní medzi ľuďmi.

Ekumenický

2 Po­môž, Hos­podin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miz­nú ver­ní.

Bible21

2 Po­moz, Hos­po­di­ne! Věrných ubývá, všichni čestní li­dé mizí ze svě­ta!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček