EkumenickýŽalmy12,8

Žalmy 12:8

Hos­podin, ty ich ochrániš, aj nás navždy za­chrániš pred tým­to po­kolením;


Verš v kontexte

7 Hos­podinove slová sú rýdze ako strieb­ro tavené v hlinenej for­me, sedemk­rát prečis­tené.
8 Hos­podin, ty ich ochrániš, aj nás navždy za­chrániš pred tým­to po­kolením;
9 hoci vôkol nás chodia bez­božníci a medzi ľuďmi sa vzmáha pod­losť.

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Ty, Hos­podine, ich os­trežieš; za­chováš ho od tohoto po­kolenia až na veky.

Evanjelický

8 Ty, Hos­podine, za­chováš ich. A nás pred tým­to po­kolením chrániť budeš naveky,

Ekumenický

8 Hos­podin, ty ich ochrániš, aj nás navždy za­chrániš pred tým­to po­kolením;

Bible21

8 Ty sám, Hos­po­di­ne, jsi naše stráž, před tím­to poko­lením nás navž­dy chraň!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček