EkumenickýŽalmy112,4

Žalmy 112:4

Úp­rim­ným za­svit­ne svet­lo v tme, (chét) veď Boh je milos­tivý, milo­sr­d­ný a spravod­livý. (tét)


Verš v kontexte

3 Hoj­nosť a bohat­stvo je v jeho dome, (váv) jeho spravod­livosť tr­vá navždy. (zajin)
4 Úp­rim­ným za­svit­ne svet­lo v tme, (chét) veď Boh je milos­tivý, milo­sr­d­ný a spravod­livý. (tét)
5 Dob­rý je ten, čo sa zľutúva, požičiava (jod) a spravuje veci roz­vážne, (kaf)

späť na Žalmy, 112

Príbuzné preklady Roháček

4 Vzíde vo tme svet­lo priamym. Milos­tivý je, ľútos­tivý a spraved­livý.

Evanjelický

4 Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.

Ekumenický

4 Úp­rim­ným za­svit­ne svet­lo v tme, (chét) veď Boh je milos­tivý, milo­sr­d­ný a spravod­livý. (tét)

Bible21

4 Vy­chází ve tmách svět­lo poctivým, spravedlivý je, mi­lostivý a sou­citný!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček