EkumenickýŽalmy142,3

Žalmy 142:3

Pred ním vy­lievam svoj žiaľ, rozp­rávam o svojom súžení.


Verš v kontexte

2 Na­hlas volám k Hospodinovi, na­hlas volám k Hospodinovi o zmilovanie.
3 Pred ním vy­lievam svoj žiaľ, rozp­rávam o svojom súžení.
4 Keď môj duch chrad­ne, ty aj vtedy po­znáš môj chod­ník. Na ces­te, ktorou idem, mi na­stavili osíd­lo.

späť na Žalmy, 142

Príbuzné preklady Roháček

3 Vy­lievam pred ním svoju žiaľbu; oznamujem pred ním svoje súženie.

Evanjelický

3 Vy­lievam pred Ním svoju žalobu, vy­znávam pred Ním svoje súženie.

Ekumenický

3 Pred ním vy­lievam svoj žiaľ, rozp­rávam o svojom súžení.

Bible21

3 Vy­lévám před ním svo­je starosti, své trápení mu svěřu­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček