EkumenickýŽalmy142,6

Žalmy 142:6

Hos­podin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočis­ko, môj podiel v krajine žijúcich!


Verš v kontexte

5 Po­zri sa na­pravo a uvidíš: ni­kto ma nech­ce po­znať. Ne­mám kam utiecť, ni­kto sa o môj život ne­stará.
6 Hos­podin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočis­ko, môj podiel v krajine žijúcich!
7 Po­zoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prena­sledujú, lebo sú moc­nejší než ja.

späť na Žalmy, 142

Príbuzné preklady Roháček

6 Kričím na teba, Hos­podine, hovorím: Ty si mojím útočišťom, mojím dielom v zemi živých.

Evanjelický

6 K Tebe volám, Hos­podine, hovorím: Ty si moje útočis­ko, môj podiel v krajine živých.

Ekumenický

6 Hos­podin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočis­ko, môj podiel v krajine žijúcich!

Bible21

6 K to­bě zní moje volání: Ty, Hos­po­di­ne, jsi má skrýš, můj úděl na zemi mezi živý­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček