EkumenickýŽalmy142,7

Žalmy 142:7

Po­zoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prena­sledujú, lebo sú moc­nejší než ja.


Verš v kontexte

6 Hos­podin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočis­ko, môj podiel v krajine žijúcich!
7 Po­zoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prena­sledujú, lebo sú moc­nejší než ja.
8 Vy­veď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno! Spravod­liví ma ob­stúpia, keď sa ma uj­meš.

späť na Žalmy, 142

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­zoruj ušima na moje volanie, lebo som veľmi zomd­lený. Vy­trh­ni ma z moci tých, ktorí ma prena­sledujú, lebo sú moc­nejší odo mňa.

Evanjelický

7 Po­zoruj môj nárek, lebo som veľmi slabý. Osloboď ma od mojich prena­sledovateľov, lebo sú sil­nejší ako ja.

Ekumenický

7 Po­zoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prena­sledujú, lebo sú moc­nejší než ja.

Bible21

7 Vy­s­lech­ni pro­sím moje vo­lání – jsem už úplně zoufalý! Zachraň mě před tě­mi, kdo mě stíhají, jsou pří­liš silní – na ně ne­stačím!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček