EkumenickýŽalmy142,5

Žalmy 142:5

Po­zri sa na­pravo a uvidíš: ni­kto ma nech­ce po­znať. Ne­mám kam utiecť, ni­kto sa o môj život ne­stará.


Verš v kontexte

4 Keď môj duch chrad­ne, ty aj vtedy po­znáš môj chod­ník. Na ces­te, ktorou idem, mi na­stavili osíd­lo.
5 Po­zri sa na­pravo a uvidíš: ni­kto ma nech­ce po­znať. Ne­mám kam utiecť, ni­kto sa o môj život ne­stará.
6 Hos­podin, k tebe volám, hovorím: Ty si moje útočis­ko, môj podiel v krajine žijúcich!

späť na Žalmy, 142

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­zri na­pravo a vidz! Ne­mám ni­koho, kto by ma po­znal. Za­hynulo mne útočište; nieto ni­koho, kto by sa pýtal po mojej duši.

Evanjelický

5 Po­zri sa na­pravo a viď: ni­kto ma nech­ce po­znať. Zanik­lo moje útočis­ko; nieto ni­koho, kto by si všímal moju dušu.

Ekumenický

5 Po­zri sa na­pravo a uvidíš: ni­kto ma nech­ce po­znať. Ne­mám kam utiecť, ni­kto sa o môj život ne­stará.

Bible21

5 Po­hleď k mé pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o mě ne­stará!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček