EkumenickýŽalmy142,4

Žalmy 142:4

Keď môj duch chrad­ne, ty aj vtedy po­znáš môj chod­ník. Na ces­te, ktorou idem, mi na­stavili osíd­lo.


Verš v kontexte

3 Pred ním vy­lievam svoj žiaľ, rozp­rávam o svojom súžení.
4 Keď môj duch chrad­ne, ty aj vtedy po­znáš môj chod­ník. Na ces­te, ktorou idem, mi na­stavili osíd­lo.
5 Po­zri sa na­pravo a uvidíš: ni­kto ma nech­ce po­znať. Ne­mám kam utiecť, ni­kto sa o môj život ne­stará.

späť na Žalmy, 142

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď nyje môj duch vo mne, ty znáš môj chod­ník; na ces­te, ktorou idem, mi ukryli osíd­lo.

Evanjelický

4 Keď chrad­ne môj duch vo mne, Ty aj vtedy po­znáš môj chod­ník; na ces­te, ktorou chodím, na­stavili mi pas­cu.

Ekumenický

4 Keď môj duch chrad­ne, ty aj vtedy po­znáš môj chod­ník. Na ces­te, ktorou idem, mi na­stavili osíd­lo.

Bible21

4 Na du­chu klesám slabostí, ty ale o mé stez­ce víš! Na cestě, kte­rou se ubírám, na mě na­straži­li past.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček