EkumenickýŽalmy101,8

Žalmy 101:8

Každé ráno umlčím všet­kých bez­božníkov v krajine. Z Hospodinovho mes­ta od­stránim všet­kých, čo páchajú ne­právosť.


Verš v kontexte

6 Zrak upieram na ver­ných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bez­úhon­ne, ten mi bude slúžiť.
7 V mojom dome nebude bývať ten, kto koná ús­kočne. Kto klame, predo mnou ne­ob­stojí.
8 Každé ráno umlčím všet­kých bez­božníkov v krajine. Z Hospodinovho mes­ta od­stránim všet­kých, čo páchajú ne­právosť.

späť na Žalmy, 101

Príbuzné preklady Roháček

8 Každého rána budem plieniť všet­kých nešľachet­níkov zeme, aby som z mes­ta Hos­podinov­ho vy­ťal všet­kých činiteľov ne­právos­ti.

Evanjelický

8 Každé ráno ničiť chcem všet­kých bez­božníkov krajiny, všet­kých, čo pášu ne­právosť, vy­hubiť z mes­ta Hos­podinov­ho.

Ekumenický

8 Každé ráno umlčím všet­kých bez­božníkov v krajine. Z Hospodinovho mes­ta od­stránim všet­kých, čo páchajú ne­právosť.

Bible21

8 Každého rá­na umlčímvšech­ny niče­my na zemi. Z Hos­po­di­nova měs­ta vy­mýtímvšech­ny zlo­sy­ny!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček