EkumenickýŽalmy101,7

Žalmy 101:7

V mojom dome nebude bývať ten, kto koná ús­kočne. Kto klame, predo mnou ne­ob­stojí.


Verš v kontexte

6 Zrak upieram na ver­ných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bez­úhon­ne, ten mi bude slúžiť.
7 V mojom dome nebude bývať ten, kto koná ús­kočne. Kto klame, predo mnou ne­ob­stojí.
8 Každé ráno umlčím všet­kých bez­božníkov v krajine. Z Hospodinovho mes­ta od­stránim všet­kých, čo páchajú ne­právosť.

späť na Žalmy, 101

Príbuzné preklady Roháček

7 Nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľs­tive; ten, kto hovorí lož, ne­ob­stojí pred mojimi očima.

Evanjelický

7 Nebude bývať v mojom dome pod­vod­ník a klamár ne­ob­stojí pred mojimi očami.

Ekumenický

7 V mojom dome nebude bývať ten, kto koná ús­kočne. Kto klame, predo mnou ne­ob­stojí.

Bible21

7 V mém do­mě však byd­let ne­bu­denikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi ne­smí na oči!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček