EkumenickýŽalmy101,3

Žalmy 101:3

Ne­u­priamim po­hľad na vec ničom­nú. Počínanie od­pad­líkov nenávidím, ne­zláka ma.


Verš v kontexte

2 Chcem byť roz­vážny na ces­te do­konalos­ti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonnosti srd­ca vo svojom dome.
3 Ne­u­priamim po­hľad na vec ničom­nú. Počínanie od­pad­líkov nenávidím, ne­zláka ma.
4 Nech je ďaleko odo mňa pre­vrátenosť srd­ca; o zle nech­cem ani vedieť.

späť na Žalmy, 101

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­po­stavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skut­ku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; ne­prichytí sa ma.

Evanjelický

3 Ne­up­riem svoj zrak na vec ničom­nú; nenávidím počínanie od­pad­líkov, na mňa sa to ne­prilepí.

Ekumenický

3 Ne­u­priamim po­hľad na vec ničom­nú. Počínanie od­pad­líkov nenávidím, ne­zláka ma.

Bible21

3 Nikdy ne­při­jde před můj zrakžádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic spo­lečné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček