Bible21Žalmy58

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „Nevyhlazuj!“ Zlatý zpěv Davi­dův.
2 Oprav­du, mo­cní, právem rozhodujete, soudíte lidi pod­le rovnosti?
3 Vž­dyť má­te hanebností plné srdce, po ce­lé zemi šíří­te nási­lí!
4 Už od­ma­lička se bídáci odcizili, od na­ro­zení bloudí, kdo mluví lež.
5 Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hlu­chá zmi­je mají uši za­cpané,
6 slova za­klínačů aby neslyšeli, hlas kou­zelníků aby k nim ne­do­leh.
7 V ús­tech jim, Hos­po­di­ne, roz­bij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vy­lá­mej!
8 Ať se roz­plynou, ať zmizí jako vody, šípy, jež vy­stře­li­li, ať ztratí se!
9 Ať jsou jak sli­mák, co ve sli­zu se plazí, jak po­tracený plod, jenž slun­ce ne­vi­děl!
10 Než z je­jich trní vzros­te husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice.
11 Po­ctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje.
12 A li­dé řeknou: „Tak tedy po­ctiví do­jdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!“

Bible21Žalmy58

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček