Bible21Žalmy148

Žalmy

1 Haleluja! Chvalte Hos­po­di­na, všich­ni na nebi, chvalte ho z výšin svých!
2 Chval­te ho, všich­ni jeho andělé, chvalte ho, všech­ny jeho zástu­py!
3 Chval­te ho, slun­ce i měsíci, chvalte ho, všech­ny hvěz­dy zářící!
4 Chval­te ho, ne­besa nejvyšší, chvalte ho, vody v ob­lacích!
5 Ať všich­ni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni!
6 Na věčné věky je všech­ny umístil, jeho us­tano­vení se ne­z­mění!
7 Chval­te Hos­po­di­na, všich­ni na zemi, vodní ob­lu­dy a všech­ny hlu­bi­ny,
8 bles­ky a krou­py, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho roz­ka­zy,
9 rovněž tak hory a všech­ny pahorky, ovocné stro­my a všech­no ced­roví,
10 divoká zvěř i vše­chen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech,
11 králové svě­ta a všech­ny národy, všichni vůd­cové a vlád­ci na ze­mi,
12 mladíci spo­lu s dív­ka­mia staří s mladý­mi!
13 Ať všich­ni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je pře­ce nejvyšší, jeho sláva je nad ne­bem i nad zemí!
14 Roh svého lidu on sám vy­výšilk věhla­su všech svých oddaných, synů Iz­rae­le, jeho nejbližších! Haleluja!

Bible21Žalmy148

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček