Bible21Žalmy32

Žalmy

1 Poučný žalm Davidův. Blaze to­mu, komu jsou odpuště­ny vi­nya je­hož hří­chy jsou přikry­ty.
2 Blaze člověku, je­muž Hos­po­dinne­počítá pro­viněnía je­hož duch je beze lsti!
3 Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly, když ce­lé dny jsem naříkal.
4 Tvá ruka tíži­la mě ve dne v noci, z mé mí­zy stal se letní su­chopár. sé­la
5 Svůj hřích jsem však po­tom do­znal tobě, své pro­vinění jsem odhalil. Řekl jsem: „Vy­znám Hos­po­di­nu své zločiny!“ a tys mi odpustil mou vinu a hřích. sé­la
6 Ať k to­bě mod­lí se každý věrný, dokud je čas tě naleznout; potom k nim ne­do­sáhnou anipřívaly mo­cných vod.
7 Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jáso­tem mě obklopíš! sé­la
8 Teď tě poučím, ukážu ti ces­tu, po níž jít; radu ti po­s­kytnu, zrak k to­bě ob­rátím:
9 „Ne­buď­te ne­ro­zumní jako kůň a mezek, co mu­sí být zkro­ceni uz­dou a ohlávkou, než tě poslechnou.“
10 Mno­ha bo­lest­mi trpí ničemní, doufajícího v Hos­po­di­na však lás­ka obklopí.
11 Ra­duj­te se v Hos­po­di­nu, jásej­te, spravedliví, vesele pro­z­pěvuj­te, všich­ni upřímní!

Bible21Žalmy32

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček