Bible21Žalmy63

Žalmy

1 Žalm Davi­dův, když byl v Jud­ské pouš­ti.
2 Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po to­bě dych­tí tělo méjak su­chá země prahnou­cí po vodě.
3 Kéž bych tě ve sva­ty­ni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych za­koušel!
4 Lepší než život je lás­ka tvá, mé rty tě pro­to bu­dou opěvat.
5 Budu tě chvá­lit po dobu živo­taa ve tvém jménu ruce po­zvedat.
6 Mou duši na­sytí lahodná hostina, hlasitou písní tě slaví ús­ta má!
7 Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o to­bě přemýšlím.
8 Vž­dycky jsi byl mou po­mo­cí – zpívám ve stínu kří­del tvých!
9 K to­bě jsem přilnul ce­lou svou duší, ty mě podpíráš svou pravicí.
10 Ti, kdo však usi­lu­jí o zká­zu mé duše, sami se pro­padnou hlu­boko do země.
11 Každý z nich za­hyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se!
12 Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů až za­vřou se!

Bible21Žalmy63

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček