Bible21Žalmy125

Žalmy

1 Poutní píseň. Ti, kdo v Hos­po­di­na doufají, hoře Si­o­nu jsou podobní, která ne­za­ko­lísá, sto­jí navěky!
2 Ko­lem Je­ruzalé­ma jsou hory, kolem svého lidu je Hos­po­din­jak nyní, tak i navěky!
3 Jis­těže ne­zůstane žezlo zlých­nad sprave­dlivých dědictvím, aby sprave­dliví ruce ne­vztáh­lik páchání špatnosti.
4 K dob­rým se, Hos­po­di­ne, dobře zachovej, k těm, kteří mají srd­ce upřímné.
5 Ty, kdo se ob­racejí k cestám klikatým, takové Hos­po­din za­pudí se zločinci! Pokoj Iz­rae­li!

Bible21Žalmy125

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček