Bible21Žalmy46

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, vy­sokým hlasem. Píseň synů Ko­rachových.
2 Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkos­tech stále přítomná.
3 Pro­to se ne­bu­de­me bát, i kdy­by se země pro­padlaa hory hrou­ti­ly se do moře,
4 i kdy­by řvaly jeho bouř­livé vlnya hory se boři­ly pod jeho nápo­rem! sé­la
5 Je ře­ka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příby­tek má Nej­vyšší.
6 Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání už v ranním svítání!
7 Náro­dy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho po­vel se země roz­plyne!
8 S ná­mi je Hos­po­din zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! sé­la
9 Po­jď­te se podívat, co Hos­po­din umí, jak hroz­né divy činí na ze­mi!
10 Ve všech kon­cích svě­ta boje zastavuje, láme lu­ky, seká kopí, vozy pálí pla­menem.
11 Přestaň­te! Věz­te, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na ze­mi!
12 S ná­mi je Hos­po­din zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! sé­la

Bible21Žalmy46

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček