Bible21Žalmy67

Žalmy

1 Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástro­je.
2 Smi­luj se nad ná­mi, Bože, požeh­nej nám, rozjasni nad ná­mi svo­ji tvář! sé­la
3 Ať je tvá ces­ta na zemi známa, mezi vše­mi lid­mi spása tvá!
4 Ať tě náro­dy, Bože, slaví, ať tě oslavují všech­ny náro­dy!
5 Ať všech­ny náro­dy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy svě­ta že spravuješ! sé­la
6 Ať tě náro­dy, Bože, slaví, ať tě oslavují všech­ny náro­dy!
7 Úro­du svou kéž nám země dává – Bůh, náš Bůh, kéž nám požeh­ná!
8 Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý svě­ta kraj!

Bible21Žalmy67

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček