Bible21Žalmy100

Žalmy

1 Dě­kovný žalm. Jásej Hos­po­di­nu, ce­lá zem,
2 služ­te Hos­po­di­nu vesele, přistupte před něj se zpěvem!
3 Hos­po­din je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid – ovce na jeho pas­t­vině!
4 Do jeho bran ve­jdě­te s děkováním, do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností!
5 Hos­po­din je pře­ce to­lik dobrý, jeho lás­ka trvá navěky, jeho věrnost po všech­na poko­lení!

Bible21Žalmy100

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček