Bible21Žalmy6

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástro­je. Hlu­bokým hlasem. Žalm Davi­dův.
2 Nekárej mě, Hos­po­di­ne, v hněvu svém, ve svém roz­lícení mě netres­tej!
3 Smi­luj se, Hos­po­di­ne – jsem vysílen, uzdrav mě, Hos­po­di­ne – v kos­tech mám děs!
4 Do hlou­bi duše jsem vy­děšen – Hos­po­di­ne, jak dlouho ještě?!
5 Ob­rať se, Hos­po­di­ne, život mi zachovej, pro svo­ji lás­ku za­chraň mě!
6 V hrobě už na tebe nikdo ne­vzpo­mene – ­me­zi mrt­vý­mi kdo by slavil tě?
7 Svým nářkem vy­čerpán­na lůžku noci provzlykám, slzami po­lštář za­lévám!
8 Zrak mi vy­ha­sl zármutkem, zeslábl vi­nou všech mých ne­přá­tel.
9 Od­stup­te ode mě, všich­ni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hos­po­din!
10 Hos­po­din vy­s­lyšel moje žádosti, Hospodin při­jímá mé mod­lit­by!
11 Jen ať se stydí a ať se děsí, všichni mí odpůrci ať ustoupí, ať jsou za­hanbeni ve chví­li!

Bible21Žalmy6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček