Bible21Žalmy62

Žalmy

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davi­dův.
2 Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj při­chází má záchra­na.
3 Jen on je má ská­la, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!
4 Jak dlouho bu­dete v útoku pokračovat? To chcete všich­ni srazit člověka, který je sám jak zídka nahnutá, jak plot, který se roz­padá?
5 Jen na to mys­lí, jak by ho strhli, jak by ho zbavi­li jeho cti. Lež mají rá­di, ús­ty dobrořečí, v srd­ci však srší klet­ba­mi! sé­la
6 Jen v Bo­hu, duše má, odpočívej, od něj při­chází moje na­děje.
7 Jen on je má ská­la, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad!
8 V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná ská­la, v Bohu je skrýše má.
9 V každý čas na něj, li­dé, spoléhejte, před Bo­hem, naší skrýší, své srd­ce vy­lij­te! sé­la
10 Jen pouhé nic jsou pře­ce smrtelníci, lidští tvo­rové jsou jako přeludy: Budou-li spo­lu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic!
11 Ne­spo­léhej­te na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže, a kdy­by vzrůstalo vaše jmění, v srd­ci mu místo ne­dej­te!
12 Jednou Bůh mlu­vil, dva­krát jsem to slyšel, že Bohu sí­la náleží.
13 To­bě náleží také lás­ka, Pane, ty pře­ce každé­mu jeho skutky odplatíš!

Bible21Žalmy62

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček