Bible21Žalmy98

Žalmy

1 Žalm. Zpívejte Hos­po­di­nu novou píseň, vždyť pře­ce činí zázraky! Svojí pravicí, paží své sva­tostivy­do­byl sobě vítěz­ství.
2 Hos­po­din před­ve­dl svo­je spasení, svou sprave­dlnost zjevil před vše­mi náro­dy.
3 Na svo­ji lás­ku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všech­ny konči­ny svě­ta vi­děly­spásu, již náš Bůh připravil!
4 Jásej Hos­po­di­nu, ce­lá zem, dejte se do zpěvu, žal­my za­hraj­te!
5 Za­hraj­te Hos­po­di­nu na citeře, při ci­teře mu žal­my zpívej­te.
6 Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hos­po­di­nem jásej­te!
7 Moře ať burácí se vším, co je v něm, stejně tak všich­ni, kdo ži­jí na světě!
8 Ře­ky, tles­kej­te radostí, hory ať k tomu zpívají
9 před Hospodinem, jenž při­chází sou­dit zem. On bude sprave­dlivě sou­dit svět, národy bude sou­dit po­ctivě!

Bible21Žalmy98

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček