Bible21Žalmy75

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „Nevyhlazuj!“ Zpívaný žalm Asafův.
2 Oslavuje­me tě, Bože, oslavuje­me – tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé!
3 Ty pravíš: „V čas, který určím sám, svůj sprave­dlivý soud vy­konám.
4 Země a všich­ni na ní až se bu­dou třást, já sám jejím sloupům pevnost dám! sé­la
5 Na­dutce va­ru­ji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Ne­po­zve­dej­te rohy své!
6 Ne­po­zve­dej­te své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!“
7 Z výcho­du, zápa­du ani od pouště­po­výšení nikdy ne­při­jde.
8 Je­dině Bůh pře­ce soud­cem je – jedno­ho po­vyšuje, druhého snižuje.
9 Hos­po­din drží ka­lich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho až do dna, k se­dlině!
10 Já se však budu navěky radovat, Bohu Jáko­bovu budu zpívat žalm:
11 „Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý ať své rohy pozvedá!“

Bible21Žalmy75

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček